Нико Интеграции и ВЕБ Дизајн

Ул.Даме Груев 5-8/1,
1000 Скопје

02/322-30-80
info@niko.com.mk

Изготвување на ИТ решенија, Мрежна инфраструктура,
ГПС Следење на возила, ВЕБ Дизајн, Одржување

Нико Шоп & Сервисен центар

ГТЦ Приземје – Holiday Inn,
1000 Skopje

02/61-444-22
gtc@niko.com.mk